Zachování zdravotní péče

zdrav-pece

Pro mne jako vystudovaného doktora a člověka, který se ve zdravotnictví pohybuje celý svůj profesní život, je dosti nepochopitelné a neodpovědné, pakliže by mělo docházet ke snižování výdajů na zdravotní péči a celkových finančních prostředků ve zdravotnictví. Taktéž nepodporuji neustálé navyšování cen léků a poplatků ve zdravotnictví. Pro kvalitní zdravotní péči je taktéž nesmírně důležité, aby zdravotní pojišťovny platily lékařům v plné výši péči, kterou vyžadují jejich pacienti. Jsem zásadněji proti nekoncepčnímu rušení nemocničních oddělení v rámci nemocnic a proti jakékoliv privatizaci nemocnic. Kvalitní zdravotní péče pro všechny obyvatele je nedílnou součástí každé vyspělé a prosperující společnosti, do které dle mého názoru patří i Česká republika a proto se budu vždy zasazovat za její zachování.