Spravedlivé sociální reformy

socialni-reformy

Sociální demokracie je levicová politická strana a tudíž její politické ideje se ubírají směrem k sociální solidaritě a spravedlnosti. Jako ředitel Ústavu sociálních služeb v Hrabyni, jsem v každodenním styku s postiženými spoluobčany, ale nejenom s nimi. Tato každodenní zkušenost ve Vás vytvoří velmi reálné vnímání skutečnosti, která doprovází životy lidí odsouzených na sociálním systému naší společnosti. Při tvorbě sociálních reforem je skutečně nutné si uvědomit, že na světě nejsme jenom sami pro sebe, ale také pro druhé, kteří naší pomoc potřebují. A proto otázky podpory v nezaměstnanosti, státní politiky zaměstnanosti, státní sociální podpory, podpory rodin s dětmi, dávek v hmotné nouzi, ale i sociálních služeb a jiných, budou vždy v mých prioritách.