Solidarita

solidarita

Sociální demokracie má ve svých Stanovách, že jeden z hlavních principů této strany je solidarita. Samotná solidarita, neboli soudržnost, vzájemná podpora či sounáležitost, se může vytvářet v mnoha formách, ovšem pro mne je nejdůležitější solidarita s lidmi, kteří tuto hodnotu potřebují a zaslouží si ji, ať se jedná o solidaritu v oblasti zdravotnictví, sociální či mezigenerační. Nezapomínejme na to, že nejsme na světě jenom sami pro sebe, ale také pro druhé, kteří naší solidaritu potřebují. Solidarita, ale nesmí být na druhé straně využívána ani zneužívána a její funkce nesmí vytvářet odmítavé postoje vůči skupinách, které této solidarity využívají.