Důstojné staří pro všechny

stari

Stárnutí obyvatelstva v České republice je bohužel nastupujícím problémem, který je ovšem nutné řešit okamžitě. Pro mne jako sociálního demokrata nesmí být stáří jenom pouhou „přečkávací“ fází života, ale musí v dostatečné míře naplňovat přání a potřeby našich seniorů.
Naši senioři musí zůstat společenský aktivní, tak, aby nedocházelo k jejich společenské izolaci a nevyhledávali tudíž pochybné cesty, jak naplňovat své potřeby komunikace s ostatními spoluobčany. Nesmíme dopustit, aby tolik potřebná zdravotní péče, která je pro seniory i vzhledem k jejich věku tolik potřebná, byla pouhým byznysem a senior si nemohl v návaznosti na své příjmy, dovolit kvalitní zdravotnickou péči. Stávající důchodový systém nesmí být podrobován asociálním reformám, které celý systém znehodnocují a vytváří nejistotu pro seniory. Taktéž budu vždy bojovat proti jakýmkoliv snahám zasahovat do výše vyplácených důchodu tj. nepodpořím nikdy snižování ani „zmražování“ penzí.