uvod

Vážení spoluobčané, srdečně Vás vítám na mých internetových stránkách. Zde naleznete všechny potřebné informace o mé činnosti v Senátu Parlamentu České republiky. Velmi si vážím Vaší podpory v senátních volbách v roce 2012 a jako sociálně-demokratický senátor a ředitel Ústavu sociální péče v Hrabyni, budu vždy hájit v Senátu, ale i mimo něj právo na důstojné stáří, spravedlivé sociální reformy, podporu rodin s dětmi a zachování zdravotnické péče v našem regionu, tak jako hlavních zdravotnických oborů. Těším se na Vaše připomínky, podněty a setkání s Vámi nejenom v mé senátorské kanceláři.

Děkuji za Vaši důvěru a nezklamu ji.

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček

Aktuality ze senátu

Dne 23.8.2013 podala dle § 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR skupina 21 senátorek a senátorů k Ústavnímu soudu v Brně návrh na zahájení řízení o zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb. ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2012, účinné od 1.10.2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ev. části této vyhlášky, která též zavádí nové pojmy základní a opakovaný léčebný pobyt, přičemž v § 2 odst. 2 stanovuje, že poslední léčebný pobyt pojištěnce v období od 1.10.2009, tedy 3 roky před nabytím účinnosti této vyhlášky, se považuje za základní léčebný pobyt a další léčebný pobyt již jako opakovaný dle této vyhlášky.

V tomto ustanovení vidíme nepřípustnou nepřímou retroaktivitu.

Předpokládáme konzistentní rozhodování ústavního soudu, stejně jako v případě zdravotnických nadstandardů, které přímo nezrušil, ale požaduje jejich výčet v příloze zákona č. 49/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z téhož důvodu jsme přesvědčení o tom, že také Indikační seznam by měl být přílohou tohoto zákona.

Navrhujeme ústavnímu soudu zrušení této vyhlášky s možným časovým odstupem k tomu, aby mohl být indikační seznam příp. přepracován, ev. zrušení části této vyhlášky, tj. § 2 odst. 2.

Vzhledem ke kritické situaci v lázních, ve kterých se počet pacientů, jejichž pobyt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, snížil mnohdy až o 50 %, ale i s ohledem na medicínské hledisko, navrhujeme budoucímu ministru zdravotnictví jako první krok v této oblasti prodloužit základní dobu pobytu v lázních zpět na 28 dnů. Pokud bude ministr zdravotnictví za ČSSD, takto se již i vyjádřil.

Text návrhu ke stažení zde.

Regionální senátorská kancelář

Senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
Náměstí Osvoboditelů 433/8
746 01 Opava
E-mail: placekv@senat.cz
Úřední hodiny: pondělí 9:00 – 17:00

Asistent senátora:

Ing Zbyněk Petruška
Tel. +420 734 159 584
E-mail: asistentvplacka@seznam.cz

Bezplatná právní poradna

Regionální senátorská kancelář
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
Náměstí Osvoboditelů 433/8
746 01 Opava
Tel. +420 734 159 584
E-mail: asistentvplacka@seznam.cz

Sledujte mě i na Facebooku